XOR Titanium Marine 4G

119.000.000₫

Mã sản phẩm : Classic

Tình trạng : NEW FULL BOX 100%

Chất lượng : Titanium - Ceramic - Da

Xuất xứ : England

Điện thoại hỗ trợ: 0824222222

_ Update 100% lên tiếng Việt 
_ Cập nhật hỗ trợ phần mềm trọn đời 

Hotline 1 Hotline 2