XOR Ebony Demi Rose Gold 4G

Liên hệ

Mã sản phẩm : Classic

Tình trạng : NEW FULL BOX 100%

Chất lượng : Titanium - Ceramic - Da - Rose Gold

Xuất xứ : England

Điện thoại hỗ trợ: 0942222092

_ Update 100% lên tiếng Việt 
_ Cập nhật hỗ trợ phần mềm trọn đời 

Hotline 1 Hotline 2