Vertu Signature S Red Calf

29.000.000₫

Tình trạng : Lướt

Chất lượng : Steel

Xuất xứ : Vertu Chính Hãng

Điện thoại hỗ trợ: 094.2222.092

Tình trạng: Lưới
Xuất xứ: Vertu Chính Hãng
Chất liệu: Steel

Hotline 1 Hotline 2