Vertu signature S black and white

Liên hệ

Tình trạng : 98%

Chất lượng : Gốm

Xuất xứ : Vertu Chính Hãng

Điện thoại hỗ trợ: 094.2222.092

Hotline 1 Hotline 2