Vertu Signature S Demi Yellow Gold Ceramic

125.000.000₫

Điện thoại hỗ trợ: 0824222222

✔️ Tình trạng : 99%
✔️ Chất lượng : Steel - Điểm Vàng Gold
✔️ Xuất xứ : Anh
✔️ Dòng sản phẩm : Signature S
✔️ Điện thoại hỗ trợ : 094.2222.092 - 0944.00.33.55

Hotline 1 Hotline 2