Vertu Ayxta Stainless Steel

Liên hệ

Chất lượng : Steel

Điện thoại hỗ trợ: 094.2222.092

Tình trạng: Lưới

Xuất xứ: Vertu Chính Hãng

Chất liệu: Steel

Hotline 1 Hotline 2