Vertu S Platinium

Liên hệ

Tình trạng : 97%

Chất lượng : Platinium

Điện thoại hỗ trợ: 094.2222.092

Hotline 1 Hotline 2