Mạ vàng nokia 8910

2.000.000₫1.500.000₫

Mã sản phẩm : 68688

Tình trạng : New 100%

Chất lượng : Mạ vàng thật

Xuất xứ : Mạ Vàng Đệ Nhất

Điện thoại hỗ trợ: 0942222092

Sản phẩm khác

Hotline 1 Hotline 2